:: Dni Wolne
Artykuł dodany przez: admin (2012-01-06 14:20:48)

<strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"> <font face="Calibri"><center>Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018</center></font></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><p> <br /><br /> </p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">1.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Rozpoczęcie roku szkolnego <span>&nbsp;</span>4.09.2017r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">2.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zimowa przerwa świąteczna<span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>23-31.12.2017r.<span>&nbsp;</span></font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">3.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie Zimowe <span>&nbsp;</span>10.02-25.02.2018r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">4.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Wiosenna przerwa świąteczna <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>29.03-03.04.2018r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">5.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zakończenie zajęć szkolnych<span>&nbsp;</span>22.06.2018r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">6.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie letnie<span>&nbsp;</span>23.06.-31.08.2018r.</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno &#8211; wychowawczych:</font></span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">2 i 4 maja 2018r. </font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">1 czerwca2018r.</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 10pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Pięć dni zarezerwowanych jest na wypadek trudnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym lub na inne nieprzewidziane zdarzenia. <o:p /></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 10pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Jednocześnie informujemy, że we wszystkich powyższych dniach wolnych uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - zgodnie z potrzebami rodziców.<o:p /></font></span></p> <strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"> <font face="Calibri">Dni wolne w roku szkolnym 2016/2017</font></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><p> <br /><br /> </p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">1.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Rozpoczęcie roku szkolnego <span>&nbsp;</span>1.09.2016r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">2.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zimowa przerwa świąteczna<span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>23-31.12.2016r.<span>&nbsp;</span></font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">3.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie Zimowe <span>&nbsp;</span>30.01-12.02.2017r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">4.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Szkolne rekolekcje wielkopostne<span>&nbsp;</span>13-15.03.2017r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">6.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Wiosenna przerwa świąteczna <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>13-18.04.2017r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">7.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zakończenie zajęć szkolnych<span>&nbsp;</span>23.06.2017r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">8.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie letnie<span>&nbsp;</span>24.06.-31.08.2017r.</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno &#8211; wychowawczych:</font></span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">31 października 2016r.</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">2, 4 i 5 maja 2017r. </font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">16 czerwca2017r.</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 10pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">1 dzień na trudne warunki zimowe lub inne nieprzewidziane zdarzenia. Jeżeli nie zaistnieje porzeba wykorzystania tego dnia we wskazanym okresie, to dniem wolnym może być dzień 14 czerwca 2017r. <o:p /></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 10pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Jednocześnie informujemy, że we wszystkich powyższych dniach wolnych uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych - zgodnie z potrzebami rodziców.<o:p /></font></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Dni wolne w roku szkolnym 2015/2016</font></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <br /><br /> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">1.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Rozpoczęcie roku szkolnego <span>&nbsp;</span>1.09.2015r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">2.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zimowa przerwa świąteczna<span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>23-31.12.2015r.<span>&nbsp;</span></font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">3.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie Zimowe <span>&nbsp;</span>18-31.01.2016r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">4.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Szkolne rekolekcje wielkopostne<span>&nbsp;</span>7-9.03.2016r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">5.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Sprawdzian zewnętrzny<span>&nbsp;</span>w kl. VI <span>&nbsp;</span>5.04.2016r. </font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">6.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Wiosenna przerwa świąteczna <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>24-29.03.2016r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">7.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zakończenie zajęć szkolnych<span>&nbsp;</span>24.06.2016r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">8.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie letnie<span>&nbsp;</span>25.06.-31.08.2016r.</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno &#8211; wychowawczych:</font></span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">4 - 5.01.2016r. - poniedziałek i wtorek przed Świętem Trzech Króli</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">5.04.2016r. &#8211; sprawdzian po kl. VI</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">2.05.2016r. - poniedziałek przed Świętem Trzeciego Maja</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">27.05.2016r. - piątek po Bożym Ciele</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 10pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">1 dzień na trudne warunki zimowe<o:p /></font></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Dni wolne w roku szkolnym 2014/2015</font></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <br /><br /> <p><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Dni: <strong>1 czerwca</strong> 2015r. (poniedziałek) i<strong> 5 czerwca</strong> 2015r. (piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych. <br />Dni: <strong>2 czerwca </strong>2015r. (wtorek) i<strong> 3 czerwca</strong>2015r. (środa) zajęcia według planu. <br />Czwartek<strong> 4 czerwca</strong> 2015r. Boże Ciało - dzień wolny. </font></span></p> <br /><br /> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span> <font face="Calibri">1.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Rozpoczęcie roku szkolnego <span>&nbsp;</span>1.09.2014 r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">2.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zimowa przerwa świąteczna<span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>22-31.12.2014 r. <span>&nbsp;</span></font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">3.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie Zimowe <span>&nbsp;</span>16.02.-1.03. 2015 r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">4.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Szkolne rekolekcje wielkopostne<span>&nbsp;</span>9-11.03.2015 r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">5.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Sprawdzian zewnętrzny<span>&nbsp;</span>w kl. VI <span>&nbsp;</span>01.04.2015 r. </font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">6.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Wiosenna przerwa świąteczna <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>2-7.04.2015r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">7.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zakończenie zajęć szkolnych<span>&nbsp;</span>26.06.2015 r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">8.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie letnie<span>&nbsp;</span>27.06.-31.08.2015 r.</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno &#8211; wychowawczych:</font></span></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">10. 11. 2014 - poniedziałek przed Świętem Niepodległości</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">2 i 5. 01. 2015- dni po Nowym Roku i przed świętem Trzech Króli</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">1.04.2015 r. &#8211; sprawdzian po kl. VI</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">5.06.2015- piątek po Bożym Ciele</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">3.06.2015 (po odpracowaniu 4.10.2014) - środa przed Bożym Ciałem</font></span> </p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 10pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">1 dzień na trudne warunki zimowe- jeśli nie będzie on wykorzystany, wówczas dzień wolny 2.06.2015 - dzień po Dniu Dziecka<o:p /></font></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Dni wolne w roku szkolnym 2013/2014</font></span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">1.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Rozpoczęcie roku szkolnego <span>&nbsp;</span>2.09.2013 r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">2.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zimowa przerwa świąteczna<span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>23-31.12.2013 r. <span>&nbsp;</span></font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">3.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie Zimowe <span>&nbsp;</span>03-16.02.2014 r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">4.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Szkolne rekolekcje wielkopostne<span>&nbsp;</span>24,25,26.03.2014 r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">5.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Sprawdzian zewnętrzny<span>&nbsp;</span>w kl. VI <span>&nbsp;</span>01.04.2014 r. </font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">6.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Wiosenna przerwa świąteczna <span>&nbsp;</span><span>&nbsp;</span>17-22.04.2014r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">7.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Zakończenie zajęć szkolnych<span>&nbsp;</span>27.06.2014 r.</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span><font face="Calibri">8.</font><span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Ferie letnie<span>&nbsp;</span>28.06.-31.08.2014 r.</font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno &#8211; wychowawczych:</font></span></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;" align="center"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">1 kwietnia 2014 r. &#8211; sprawdzian po kl. VI</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">2 maja 2014 r.- piątek po 1 maja</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">20 czerwca 2014 r.- piątek po Bożym Ciele</font></span> </p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 10pt 54pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol; font-size: 12pt;"><span>&#183;<span>&nbsp;</span></span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font face="Calibri">28,29,30 kwietnia 2014 r.- dni te mogą być również wykorzystane na wypadek trudnych warunków zimowych.<o:p /></font></span></p> <p align="center"><strong>&nbsp;</strong> </p><p align="center"><strong>Dni wolne w roku szkolnym 2012/2013</strong></p><p>Zimowa przerwa swiąteczna 23-31. 12. 2012r.</p><p>Ferie zimowe 14-27. 01.2013r.</p><p>Wiosenna przerwa swiąteczna 28. 03. - 2.04.2013r</p><p>Sprawdzian kompetencji po klasie VI  4. 04.2013r.</p><p>Rekolekcje szkolne 4-6. 03. 2013r.</p><p><strong>Dni dodatkowo wolne: </strong>2. 11. 2012r., 4. 04. 2013r.,  2. 05. 2013r., 31. 05. 2013r., 2 dni na trudne warunki atmosferyczne</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%;">Dni dodatkowo wolne od zajęć to: 29. 05 i 3.06.</span></p><p>&nbsp;</p>


adres tego artykułu: http://www.spbursztyn.sldc.pl//infopage.php?id=3